flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу у Корольовському районному суді м. Житомира


Затверджено

Рішенням зборів  суддів

Корольовського районного суду м. Житомира

від 07.10.2015 року  № 43

 

З А С А Д И  
використання автоматизованої системи документообігу у
Корольовському районному суді м. Житомира

 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 03.10.2016 року №17) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 12.01.2017 року № 2 ) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 16.03.2017 року № 8 ) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 31.05.2017 року № 11 ) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 13.09.2017 року № 12 ) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 19.01.2018 року № 2) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 08.06.2018 року № 4) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 04.12.2019 року № 15) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 02.03.2020 року № 5) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 11.09.2020 року № 6) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 16.09.2020 року № 7) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 19.11.2020 року № 10) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 13.01.2021 року № 2) 

(Зі змінами, внесеними відповідно до рішення зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира від 22.11.2021 року № 9) 

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу у Корольовському районному суді м. Житомира (далі – Засади) визначають повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи у Корольовському районному суді м. Житомира (далі – суд).

1.2. Ці Засади розроблено відповідно до Законів України «Про судоустрій і статус суддів»,  «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень», «Про захист персональних даних», Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, затвердженої Державною судовою адміністрацією України від 17.12.2013 №173, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, зі змінами затвердженими рішенням Ради суддів України №79 від 22.07.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України наказом №108 від 22.07.2015 та інших нормативно-правових актів.

 

  1. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапи її руху у суді

 

2.1. Вхідна кореспонденція, у тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується працівниками канцелярії суду, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження у робочі дні, а клопотання слідчого, прокурора під час досудового розслідування  - у вихідні та святкові дні, у випадках передбачених цими Засадами.

2.2. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

2.3. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа.

2.4. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

2.5. Номер судової справи формується автоматизованою системою автоматично та залишається незмінним.

2.6. Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується автоматизованою системою відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45.

2.7. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

 

  1. Розподіл судових справ між суддями

 

3.1. Розподіл судових справ у Корольовському районному суді м. Житомира здійснюється в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

Звіт про автоматизований розподіл судових справ щоденно в автоматичному режимі оприлюднюється на сторінці веб-порталу Судової влади України Корольовського районного суду м. Житомира.

3.2. У суді може застосовуватися:

3.2.1 автоматизований розподіл судових справ одразу після реєстрації відповідної судової справи;

3.2.2 пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

3.2.3 розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

3.2.4 повторний автоматизований розподіл судових справ.

3.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

3.3.1 за два місяці до закінчення повноважень судді;

3.3.2. за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

3.3.3. за три робочі дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

за один робочий день до початку відпустки, якщо її тривалість становить три календарні дні та менше;

(підпункт 3.3.3. пункту 3.3.  розділу 3 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 22.11.2021 р. № 9)

 

3.3.4. у період відпустки судді;

3.3.5. за три робочі дні до початку відрядження, в тому числі направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо, якщо його тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів;

3.3.6. за один робочий день до початку відрядження, якщо його тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

3.3.7. у період перебування судді у відрядженні;

3.3.8. під час тимчасової непрацездатності судді;

3.3.9.  в разі перебування судді в нарадчій кімнаті понад п’ять днів;

3.3.10.  під час перебування слідчого судді у вільному від роботи дні у вихідні та святкові дні, з метою оперативного розгляду справ та дотримання встановлених законом строків щодо скарг на рішення, дії та бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.

3.3.11. в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

  1. Здійснення автоматизованого розподілу судових справ  між суддями Корольовського районного суду м. Житомира

 

4.1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

4.1.1 із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

4.1.2 із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

4.2. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами пункту 3.3 цих Засад, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

4.2.1. Загальний автоматизований розподіл клопотань та скарг по одному кримінальному провадженню здійснюється між слідчими суддями.

(підпункт 4.2.1. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 03.10.2016 р. № 17)

4.2.2.  Авторозподіл заяв про відвід судді в кримінальному провадженні проводиться між усіма суддями суду незалежно від спеціалізації, а в разі заявлення відводу слідчому судді на досудовому провадженні – здійснюється авторозподіл таких заяв між слідчими суддями суду.

(підпункт 4.2.2. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 12.01.2017 р. № 2)

4.2.3. Клопотання слідчих, повернених слідчими суддями на доопрацювання, після усунення недоліків передаються до раніше визначеного слідчого судді, який його повернув.

Заява про скасування забезпечення позову у цивільній справі передається до того ж судді, який розглядав справу.

Скарги на дії державного виконавця передаються до раніше визначеного судді.

(підпункт 4.2.3. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 16.03.2017 р. № 8)

4.2.4. Авторозподіл заяв про відвід слідчому судді на досудовому провадженні здійснюється між суддями, які спеціалізуються на розгляді кримінальних справ.

(підпункт 4.2.4. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 31.05.2017 р. № 11)

4.2.5. Справи про адміністративні правопорушення, що надходять до суду після доопрацювання, розподіляються тому судді, який направляв їх на доопрацювання, авторозподіл здійснюється лише в разі відсутності судді.

(підпункт 4.2.5. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 13.09.2017 р. № 12)

4.2.6. Авторозподіл заяв про відвід слідчому судді на досудовому провадженні проводиться між слідчими суддями суду.

(підпункт 4.2.6. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 19.01.2018 р. № 2)

4.2.7. В разі надходження заяви про скасування судового наказу, така заява передається тому судді, який виносив судовий наказ.

(підпункт 4.2.7. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 08.06.2018 р. № 4)

4.2.8. Кримінальні провадження, які підлягають колегіальному судовому розгляду розподіляються, із врахуванням спеціалізації суддів Корольовського районного суду м.Житомира.

(підпункт 4.2.8. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 09.04.2019 р. №4)

4.2.9. Справи, заяви, клопотання згідно п.2.3.43-2.3.44 (п.21) (Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді) Положення про АСДС ( в тому числі і заяви, клопотання про скасування заходів забезпечення позову) передавються раніше визначеному в судовій (основній) справі головуючому судді.

Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи, а саме:

1) відмови у видачі судового наказу;

2) повернення заяви позивачеві (заявникові);

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) передачі справи на розгляд іншого суду;

5) зупинення провадження у справі;

6) залишення позову (заяви) без розгляду;

7) окрема ухвала;

8) повернення заяви про перегляд заочного рішення;

9) відмови у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, відмови в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами;

10) поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання;

11) виправлення помилки у виконавчому документі або визнання його таким, що не підлягає виконанню;

12) відстрочення і розстрочення, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення;

13) розгляду скарг на дії (бездіяльність) органів державної виконавчої служби, приватного виконавця;

14) заміни сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або сторони виконавчого провадження;

15) повороту виконання рішення суду чи відмови у повороті виконання рішення;

16) звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, чи нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку;

17) тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;

18) скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;

19) визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;

20) тимчасового влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу;

21) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;

22) примусового проникнення до житла;

23) звільнення (призначення) опікуна чи піклувальника;

24) відмови у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу;

25) залишення без розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження;

26) відновлення повністю або частково втраченого судового провадження чи відмови в його відновленні.

Ухвали, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, а саме: ухвали 

1) забезпечення доказів, відмови в забезпеченні доказів чи скасування ухвали про забезпечення доказів;

2) забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову;

3) скасування забезпечення позову, відмови в скасуванні чи заміні заходів забезпечення позову або відмови у забезпеченні позову;

4) зустрічного забезпечення або зміни чи скасування зустрічного забезпечення;

5) призначення експертизи;

6) визначення розміру судових витрат;

7) окрема ухвала;

8) стягнення штрафу в порядку процесуального примусу;

9) внесення або відмови у внесенні виправлень у рішення;

10) відмови ухвалити додаткове рішення;

11) роз’яснення або відмови у роз’ясненні судового рішення;

12) повернення заяви про перегляд заочного рішення;

Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді   передаються також:

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття  додаткового

- судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення  судового рішення,   повернення судового збору;

- судові справи про перегляд заочного рішення;

- судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням -  судових рішень, передбачені статтями 368-373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119-121,121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259-264, 267 (крім частини дев'ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- клопотання про вирішення питання, пов'язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

- судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень,  якщо ці справи надійшли в один день;

- зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

Судові справи що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанції після скасування ухвали суду про закриття провадження (справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства; відсутній предмет спору; набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами; позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом; сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом; суд встановить обставини, які є підставою для відмови у відкритті провадження у справі відповідно до пунктів 4, 5 частини першої статті 186 цього Кодексу; настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва; після відкриття провадження у справі між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення до третейського суду, якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.) або припинення провадження передаються на автоматизований розподіл».

У разі відсутності раніше визначеного у судовій справі головуючого судді ( відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо), якщо це призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки встановлені чинним законодавством, такі справи, заяви, клопотання підлягають автоматизованому розподілу.

(підпункт 4.2.9. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 04.12.2019 р. №15)

(доповнено згідно рішення зборів суддів № 8 від 19.11.2020 №10)

4.2.10. Якщо слідчому судді або судді, який розглядає кримінальну справу, заявлено відвід (самовідвід), який задоволено, такий суддя, слідчий суддя більше не може здійснювати розгляд даної справи, клопотання слідчого, прокурора, скарги в порядку КПК України, в тому числі вирішувати питання щодо відводу, самовідводу інших суддів, слідчих суддів по вказаній справі.

(підпункт 4.2.10. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 02.03.2020 р. №5)

4.2.11. У випадку одночасного надходження від органу досудового розслідування клопотань про затримання з метою приводу та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по одному кримінальному провадженню та яке стосується одного підозрюваного, розподіл здійснюється наступним чином:

клопотання про затримання розподіляється автоматично, а тримання під вартою передається для розгляду тому ж слідчому судді, на якого розподілено клопотання про затримання, на підставі протоколу про неавтоматичного розподілу справ. 

(підпункт 4.2.11. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 11.09.2020 р. №6)

4.2.12. Встановити наступний алгоритм розподілу заяв про забезпечення позову та скасування заходів забезпечення позову:

- при надхоженні заяви про забезпечення позову до подання позову така заява розподіляється  шляхом автоматичного розподілу;

- у разі задоволення заяви про забезпечення позову до подачі позову, матеріали справи 10 днів перебувають в головуючого судді, що розглянув таку заяву;

- в разі ненадходження позовної заяви відповідно до частини третьої статті 152 ЦПК України питання про скасування заходів забезпечення позову вирішує суддя, який постановив ухвалу про забезпечення позову;

 - в разі надходження позовної заяви справа про забезпечення позову приєднується до основної справи;

- якщо позов подано відповідно до частини третьої статті 152 ЦПК України       (тобто протягом 10-ти днів після пред'явлення заяви про забезпечення позову), заява про скасування заходів забезпечення позову передається на розгляд судді, який розглядав основу справу згідно протоколу про неавтоматичний розподіл справ.  

(підпункт 4.2.12. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 16.09.2020 р. № 7)

4.2.13. Суддя, слідчий суддя, який відведений від розгляду клопотання та  скарги в порядку досудового провадження, кримінального провадження не може приймати участь в розгляді заяв про відводи/самовідводи інших суддів, слідчих суддів  по даним  справам.

Не здійснюється передача  у період  відсутності  судді (під час перебування судді у короткостроковій: відпустці, лікарняному, відрядженні, навчанні), судових справ що надійшли до суду та підлягають передачі раніше визначеному судді після виконання вимог Закону та  в порядку виконання судових рішень – суддям криміналістам, слідчим суддям - за 5 днів, суддям цивілістам - за 10 днів до закінчення відпустки. 

(підпункт 4.2.13. пункту 4.2.  розділу 4 у редакції рішення зборів суддів Корольовскього районного суду м. Житомира  від 13.01.2021 р. № 2)

4.3. Під час автоматизованого розподілу судових справ між суддями Корольовського районного суду м. Житомира враховується:

4.3.1 коефіцієнт, що враховує форми участі судді в розгляді судової справи.

 № з/п

Коефіцієнт форму участі судді в розгляді судової справи

Коефіцієнт

1

Головуючий суддя

1

2

Суддя, що бере участь в колегіальному розгляді справи

0,7

 4.3.2 коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи

 № з/п

Коефіцієнт адміністративних посад у суді

Коефіцієнт

1

Голова суду

0,7

2

Заступник голови

1

 4.4. Зборами суддів Корольовського районного суду м. Житомира запроваджена спеціалізація суддів з розгляду:

1) кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення;

2) цивільних справ, адміністративних справ та судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні у порядку, передбаченому КПК України.

Спеціалізація кожного з суддів Корольовського районного суду м. Житомира визначається за рішенням зборів суддів цього суду.

4.5. У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України) збори суддів Корольовського районного суду м. Житомира можуть визначити особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ таким суддям.

4.6. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

  1. Засади формування колегії суддів у Корольовському районному суді м. Житомира

5.1. Визначення (формування) колегії суддів Корольовського районного суду м. Житомира для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду.

5.2. Визначення складу суду за участі народних засідателів та присяжних для розгляду конкретної справи, у випадках передбачених законом, здійснюється автоматизованою системою документообігу суду.

5.3. У випадку, коли сформувати колегію суддів для розгляду кримінальних проваджень неможливо, до авторозподілу за рішенням зборів суддів включається суддя, що здійснює розгляд справ іншої спеціалізації.

  1. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

6.1 Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України №25 від 02.04.2015 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 02.04.2015 №45, та цих Засад та рішень зборів суддів Корольовського районного суду м. Житомира щодо особливостей такого розподілу.

  1. Передача судових справ для подальшого розгляду суддею

7.1. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа канцелярії суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою судді.

7.2. Інформація щодо передачі судової справи, щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи у строки, встановлені Законом.

  1. Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

8.1. Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи відповідальною особою суду відповідно до її функціональних обов’язків.

Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили, направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.

  1. Особливості функціонування автоматизованої системи в Корольовському районному суді м. Житомира
  1. Збори суддів Корольовського районного суду м. Житомира мають визначені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 (зі змінами затвердженими рішенням Ради суддів України №79 від 22.07.2015), цими Засадами та Положенням про особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справу Корольовському районному суді м. Житомира повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи.

9.1 За результатами розгляду питань, зазначених в абзаці першому цього пункту, рішенням зборів суддів затверджуються Засади використання автоматизованої системи документообігу суду і вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

9.2 У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів Корольовського районного суду м. Житомира новим рішенням затверджують Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів суддів.