flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рішенням Ради Суддів України від 25.03.2022 №11 рекомендовано судам України, ДСАУ, іншим установам системи правосуддя тимчасово відстрочити до закінчення строку дії воєнного стану в Україні надання відповідей на всі запити про публічну інформацію.

16 лютого 2023, 15:38

 

Рада Суддів України у своєму Рішенні від №8 від 03.02.2023 стосовно надання публічної інформації, повідомляє що в умовах війни надання певної публічної інформації щодо діяльності органів державної влади, їх працівників, у тому числі щодо судів та органів системи правосуддя може становити загрозу їх життю та здоров’ю. А тому доступ до неї може бути обмеженим.

Так, право на доступ до публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і гарантованим ст.34 Конституції, яка, у свою чергу, ґрунтується на положеннях ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод людини, ст.19 Загальної декларації прав людини, стст.18 та 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права тощо. Так, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

Згідно з ч.1 ст.1 закону «Про доступ до публічної інформації» (далі — закон №2939-VI) публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом.

Згідно із частиною першою статті 22 Закону № 2939-VI розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ч.2 ст.6 цього закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені ст.21 цього закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч.5 ст.19 цього закону.

Закон визначає випадки обмеження доступу до інформації з урахуванням міжнародних та європейських стандартів у сфері доступу до інформації, зокрема, практики Європейського суду з прав людини, Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, рекомендації Ради Європи №R(81)19 про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні державних органів, Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, «Йоганнесбурзькі принципи. Національна безпека, свобода висловлювань і доступ до інформації», «Принципи законодавства про свободу інформації», розроблені міжнародною організацією «Артикль 19».

Закон №2939-VI передбачає, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, установлених законом. Водночас, вказаним законом визначено випадки обмеження доступу до інформації.

Відповідно до положень ч.3 ст.34, ч.2 ст.64 Конституції, ст.6 закону «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до інформації в умовах воєнного стану може підлягати обмеженням виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Частиною 6 ст.22 закону «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що якщо інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки, через обставини непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.

Частиною 6 ст.22 закону «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що якщо інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки, через обставини непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.

 

Обставини непереборної сили — надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі атаки, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, тощо.

Отже, через військову агресію російської держави проти України розповсюдження публічної інформації щодо діяльності органів державної влади, їх працівників, у тому числі щодо судів та органів системи правосуддя може становити загрозу їх життю та здоров’ю, бути загрозою національній безпеці, а тому доступ до неї може бути обмеженим.

Пунктом 3 указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 передбачено можливість обмеження реалізації окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина, в тому числі й прав, передбачених ст.34 Конституції.

У зв’язку з цим, рішенням РСУ від 25.03.2022 №11 рекомендовано судам України, ДСАУ, іншим установам системи правосуддя тимчасово відстрочити до закінчення строку дії воєнного стану в Україні надання відповідей на всі запити про публічну інформацію, які надійшли з початку введення воєнного стану в Україні — 24.02.2022.

 

Пресслужба