flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила поведінки в суді

ЯК ПОВОДИТИ СЕБЕ В СУДІКоли Ви йдете до суду, слід пам'ятати, що Ви йдете до органу правосуддя та повинні з належ-ною повагою ставитися до суду, тих, хто там працює.

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ?
Позовну зояву, скаргу, клопотання чи будь-який інший документ Ви можете подати до суду:
ПОШТОЮ
Надсилайте документи як цінний лист із описом вкла-дення або рекомендований лист. Зберігайте документ, який отримаєтена пошті, що підтверджує відправлення документу.
ПАМ'ЯТАЙТЕ! Днем вчинення відповіної дії вважаеться день здачі документа на пошту, який визна-чаеться за поштовимштемпелем, а не день надходжен-ня листа до суду.
ВЛАСНОРУЧ ЧЕРЕЗ КАНЦЕЛЯРІЮ СУДУ
Ви можете передати документи у рабочий час праців-нику суду, який веде приймання вхдної кореспонденції та ії реєструє.


Візьміть з собою копію документа, який подаєте і попросіть працівника апарату суду поставити на ньому штамп із датоюодержання
та реєстраційним номером.
УВАГА! суд не бере до розгляду анонімні звернення. Якщо Ви подаєте певне звернення в рамках справи, у якій відкритопровадження, на початку документа доцільно вка-зувати реєстраційний номер справи, що дасть можливість оперативно передатизвернення до відповідного судді.
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ВІ3ИТУ В СУД?
Візьміть з собою:
- документ, що посвідчує особу (паспорт, чи інший);
- кілька аркушів паперу чи блокнот та ручку або олівець;

- нотатки, які Ви робили під час подготовки до судового процесу;
- документи, які стосуються справи, інші докази;
- законодавство;

Бажано одягнути костюм чи інше ділове вбрання. Уникайте відвіування суду у футболці , шортах, іншому неділовому одязі.
Приходять до суду вчасно і бажано заздалепдь. Якщо Ви не можете прибути до суду - повідомте про це завчасно уписьмовій формі.

У цілях безпеки забороняється:
- приносити до суду вибухові, інші небезпечні речовини
- розпивати у примщенні суду алкогольні напої
- палити, якщо для цього не відведено спеціального місця
- перебувати у стані сп'яніння
ПРО ЩО СЛІД ПАМЯТАТИ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ У ПРИМІЩЕННІ СУДУ?

- В приміщенні суду перевести мобільний телефон у режим безшумного дзвінка.
- Під час судового засідання краще телефон вимкнути повністю, оскільки ним користуватися не можно. Поводитись спокійно істримано.
- Ввічливо ставитись до суддів, працівників апарату суду, інших відвіувачів суду, а також Ваших опонентів.
- Уникати надмірних емоційних проявів (гніву, голосного сміху, плачу, крику тощо).
ПАМ'ЯТАЙТЕ, в суді працюють дві категорії фахівців: судді та працівники апарату суду. Суддям забороняеться зустрічатися іспілкуватися з
однією із сторін чи її адвокатом за відсутності іншої сторони чи 'її представника. Суддя не може коментувати фактисправи, яку він розглядає.
Тому не шукайте зустрічі з суддею в кабінеті чи коридорі. Допомогу в організаційних питаннняхроботи суду Вам мають надати працівники
апарату суду. Звертайтеся до них.
ЯК ПОВОДИТИ СЕБЕ ПІД ЧАС
СЛУХАННЯ СПРАВИ?

Заходити до зали судового засідання після запрошення судового розпорядника або секретаря судового засідання.
Встати при вході судді або колегії суддів до зали су-дового засідання та підводитися кожен раз, як до Вас звертається суддя,стоячи відповідати на запитання чи їх задавати.
Звертатися до судді словами „Ваша честь". Ввічливо звертатися до учасників процесу (наприклад, використовуючи слова„пане...",
„пан!...", „шановний...", „шановна ...").
Не перебивати суд та учасниюв процесу, якщо Ви хо-чете, щоб Вам надали слово - підніміть руку. Коли Вам вкрай потрібновийти із зали судового за-сідання, Ви можете заявити клопотання про призначення перерви у судовому зааданні. Несперечатися із судом.
Передавати судді документи та інші матеріали, що сто-суються справи через судового розпорядника чи секрета-ря судовогозасідання.
Відповідати на питания правдиво, лаконічно, зрозуміло та голосно, щоб могли почути усі присутні у залі судового засідання.
ЯКІ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕІНКИ В СУДІ?

- Попередження: за порушення правил поведінки у су¬довому засщанш.
- Видалення порушника із зали: за порушення порядку після того, як суд виніс попередження.
- Штраф або адміністративний арешт: за прояв неповаги до суду.
ЯК ОЗНАЙОМИТИСЯ 3 МАТЕРІАЛАМИ ЧИ ЗВУКОЗАПИСОМ ПРОЦЕСУ?
- Звернутися до працівника апарату суду з відповідним запитом.
- Ознайомлення з матеріалами справи чи прослуховування фонограм судових засідань може відбуватися лише уприміщенні
суду та в присутності прац|вника апарату суду.
- 3 матеріалів справи можна робити витяги та знімати копії (наприклад, за допомогою фотоапарата). Забороняється робитинаписи,
видаляти окремі аркуші чи іншим чином їх пошкоджувати.