flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу(ЗАСТАВА)

Додаток 2
до листа ДСА України
Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу"
у розрахунковому документі при внесенні коштів на депозитний рахунок суду 
              Приклад 1
ЗАСТАВА                  
1)           внесення застави відповідно до частини першої статті 182 КПК України – внесення коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів  України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків, під умовою звернення внесених коштів  у доход держави в разі невиконання цих обов’язків.
   
Платіжне доручення № 1
від "10" вересня 20-- року
   
  Одержано банком
  "____" ___________ 20___ року
Платник Петренко П.П.  
   
Код 1234567890  
   
Банк платника КРД(Ф) АППБ "Аваль" в м. Київ Код банку Дебет Сума
  322904 12341234123412 34 000,00
   
Отримувач ТУ ДСА України в Житомирській області  
   
Код 26278626 Кредит  
  Р/р: UA678201720355249002000000277  
Банк ГУ ДКСУ у Житомирській області Код банку  
отримувача 820172    
   
Сума (словами) Тридцять чотири тисячі грн 00 коп.  
   
Призначення  
платежу Застава за Іваненко І.І. по справі № 161/7008/13-к Житомирський районний суд Житомирської області
 
 
 
   
М.П. Підписи  
   
  Проведено банком
  "____" ___________ 20___ року  
   
  Підпис банку
                   

Скачать.xls