flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Лист ДСА віб 28.12.15 № 11-19407/15

 

                                                                Додаток 1
                                                                                   до листа ДСА України
                                                                             від 28.12.2015 № 11-19407/15
 
Рекомендований порядок ведення депозитного рахунка суду
(далі – Порядок)
 
1.                Взаємодія самостійних структурних підрозділів апеляційних судів, територіальних управлінь ДСА України
 
1.1. Зарахування коштів на депозитний рахунок суду
 
1.                Планово-фінансовий відділ (бухгалтерія) апеляційного суду, територіального управління ДСА України:
 
- забезпечує щоденний контроль за зарахуванням коштів на депозитний рахунок суду;
- забезпечує ведення аналітичного обліку в розрізі платників на окремому субрахунку;
- здійснює щоденне ведення оперативного обліку згідно з додатком 1 "Інформація про рух грошових коштів на депозитному рахунку" (далі – додаток 1);
- щоденно в першій половині робочого дня, при наявності за попередній робочий день зарахування коштів, внесених в якості застави, частки у спільному майні, на підставі виписки з депозитного рахунка, надсилає в електронному вигляді юридичній службі апеляційного суду, територіального управління ДСА України інформацію згідно з додатком 2 "Інформація про зарахування коштів за день" (далі – додаток 2)
 
2. Юридична служба апеляційного суду, територіального управління ДСА України:
 
- щоденно, на підставі інформації, що міститься в додатку 2, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР) встановлює/підтверджує:
1) найменування суду, який виніс рішення щодо застосування застави в якості запобіжного заходу (графа 2 додатку 2);
2) найменування платника, який відповідно до рішення суду, повинен внести заставу в якості запобіжного заходу (графа 3 додатку 2);
3) прізвище, ім’я, по батькові особи, за яку внесено заставу (графа 4 додатку 2);
4) номера справи (графа 5 додатку 2);
5) суму застави (графа 9 додатку 2).
- у разі наявних вільних граф 2-5 у додатку 2, заповнює їх інформацією, яка відсутня у виписці, із ЄДРСР;
- у разі заповнених граф 2-5 у додатку 2, зіставляє їх з наявною інформацією із ЄДРСР;
- у разі відсутності підтвердження інформації, що міститься в додатку 2, даними з ЄДРСР, відображає встановлений факт у графі 11 "Примітки юридичної служби" із зазначенням дати перевірки в ЄДРСР;
- у разі підтвердження наявної у виписці інформації даними із ЄДРСР, надає в електронному вигляді витяг судового рішення з ЄДРСР планово-фінансовому відділу (бухгалтерії);
- щоденно, не пізніше 16.00 години, надсилає в електронному вигляді інформацію згідно з додатком 2 планово-фінансовому відділу (бухгалтерії).
 
1.2. Перерахування, повернення, звернення коштів з депозитного рахунку суду
 
1.                Юридична служба апеляційного суду, територіального управління ДСА України:
 
- здійснює перевірку документів, що надійшли від заявника, органів державної виконавчої служби в якості підтвердження підстав для перерахування, повернення або звернення коштів з депозитного рахунку суду, а саме:
1) щодо набуття законної сили та на відповідність форми засвідчення копії процесуального рішення суду, органу досудового розслідування, прокурора вимогам інструкцій з діловодства (печатки, штампи, підписи, прошивка, нумерація та інше);
2) на наявність у резолютивній частині процесуального рішення суду, органу досудового розслідування, прокурора інформації про перерахування, повернення, звернення застави або частки у спільному майні;
3) на відповідність заяви на повернення коштів вимогам Закону України "Про звернення громадян", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу" від 11 січня 2012 р. № 15;
- у разі підтвердження підстав для перерахування, повернення або звернення коштів з депозитного рахунку, передає до планово-фінансового відділу (бухгалтерії) службову записку з документами.
 
2. Планово-фінансовий відділ (бухгалтерія) апеляційного суду, територіального управління ДСА України:
 
- здійснює перевірку зарахування коштів на депозитний рахунок суду, що підлягають перерахуванню, поверненню або  зверненню;
- надає до ГУ ДКСУ платіжне доручення на перерахування, повернення або звернення коштів;
- на підставі виписки з депозитного рахунка суду, здійснює ведення оперативного обліку про перерахування, повернення, звернення коштів згідно з додатком 1.
 
2.                Взаємодія судових установ та територіальних управлінь ДСА України, як власників депозитного рахунка суду
 
У разі винесення судом рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави або про припинення/скасування дії такого рішення та відкриття/закриття провадження у справах з розгляду спорів щодо права спільної часткової власності із внесенням коштів на депозитний рахунок суду
 
2.1. Судова установа в особі керівника апарату суду:
- офіційним листом в електронному вигляді (сканованою копією) інформує територіальне управління ДСА України про винесені рішення суду з обранням застави в якості запобіжного заходу або про припинення/скасування дії таких рішень та про відкриття/закриття провадження у справах з розгляду спорів щодо права спільної часткової власності, із внесенням коштів на депозитний рахунок суду, із зазначенням наступної інформації:
ü    прізвище, ім’я, по батькові особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави або припинено чи скасовано його та  особи, яка внесла грошову суму у якості частки спільного майна на депозитний рахунок суду;
ü    сума застави, грошова сума, як частка спільного майна;
ü    дата внесення застави, грошової суми, як частки спільного майна;
ü    номер справи
або надсилає копію відповідного судового рішення з цих питань та, у разі внесення коштів у якості частки спільного майна, копії платіжних документів.
Така інформація надається наступного дня за її наявності в судовій установі.
 
2.2. Територіальне управління ДСА України в особі планового-фінансового відділу (бухгалтерії), як власник депозитного рахунка:
-  на підставі інформації, яка міститься у виписці з депозитного рахунка наступного дня інформує суд:
ü    про надходження коштів на депозитний рахунок, внесених у якості застави, частки у спільному майні згідно з додатком 2 (з урахуванням інформації юридичної служби територіального управління ДСА України);
ü    про виконання вимог судового рішення щодо перерахування, повернення або звернення коштів з депозитного рахунка суду згідно з додатком 3 "Інформація про виконання процесуального рішення суду, органу досудового розслідування, прокурора";
- з урахуванням отриманої від суду інформації щодо застави та частки у спільному майні здійснює ведення оперативного обліку згідно з додатком 1 "Інформація про рух грошових коштів на депозитному рахунку";
- на запит суду надає оперативні дані про рух коштів на депозитному рахунку згідно з додатком 1 "Інформація про рух грошових коштів на депозитному рахунку" за операціями відповідного суду.
 
3.                Взаємодія територіальних управліньДСА України з органами досудового розслідування, прокурорами, пенітенціарними установами (СІЗО)
 
У разі зарахування коштів, внесених на депозитний рахунок суду у вигляді застави
 
3.1. Юридична служба територіального управління ДСА України:
- при наявності за попередній робочий день визначеної далі інформації, офіційним листом в електронному вигляді (сканованою копією), за принципом територіальності, наступного дня інформує органи досудового розслідування, прокуратуру, пенітенціарну установу (СІЗО) згідно з додатком 4 "Інформація про зарахування коштів у вигляді застави на депозитний рахунок суду".
 
 

 

Начальник планово-фінансового управління                          Я. Покотило